Polityka Prywatności

Właścicielem Hotelu Maxymilian*** jest:

Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k.
ul. M. Borzymowskiego 3-4
78-100 Kołobrzeg

NIP 6711816785
REGON 360601048
KRS nr 0000539973, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS

Numer konta 05 1240 3927 1111 0010 6297 2841
Osoba uprawiona do reprezentacji spółki: Izabela Zug - Prezes Zarządu Prima Hotels Sp. z o.o. (komplementariusz)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązują się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe"). Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl należących do Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Podczas korzystania z witryny www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www, w tym do prenumeraty newsletter. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu. Zaprenumerowanie newsletter należącego do Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi najnowszy newsletter. Użytkownicy korzystający z serwisu firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

Zamawianie usług

Zamawianie usług oferowanych przez Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Subskrypcja newsletter wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania prenumeratorom newsletter treści o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym. Prenumerata może zostać w każdej chwili przerwana przez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze.

Witryna www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

Bezpieczeństwo

Na naszych stronach internetowych podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być niezabezpieczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

Pliki cookies

Strona internetowa www.maxymilian-hotel.pl oraz www.hotel-maxymilian.pl, używa plików "cookies" w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników. Brak zmiany ustawienia przeglądarki interne­to­wej ozna­cza ak­cep­ta­cję dla sto­so­wa­nych na stronach www.maxymilian-hotel.pl oraz www.hotel-maxymilian.pl pli­ków "co­okies".

"Cookies" (pliki z informacjami konfiguracyjnymi) ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane